سخنرانی در جمع والدین و دانش آموزان مقطع تحصیلی دبیرستان توسط فیزیوتراپیست شقایق فکری راد در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰