سخنرانی خانم دکتر افسانه نیکجوی در چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران مهر ۱۳۹۷