سخنرانی خانم دکتر افسانه نیکجوی در پانل تخصصی ششمین تازه های الکتروتراپی ایران در هتل المپیک تهران، ۱۳۹۸با عنوان؛ “کاربرد فیزیوتراپی در درمانهای کف لگن “