سخنرانی تحت عنوان سلامت مادران شیرده در تاریخ۱۳۹۸/۷/۲۸ توسط خانم فهیمه اوکاتی صادق دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در پایگاه خبرنگاران جوان واحد پزشکی و سلامت منتشر گردیده است.