دهمین دوره آموزشی جامع فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن

دهمین دوره آموزشی فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن بصورت تئوری و عملی، دبیر علمی دکتر افسانه نیکجوی و با همکاری متخصصین فیزیوتراپی ،زنان و زایمان، اورولوژی، آناتومیست، جراح کولورکتال، فیزیولوژیست، روانشناس، طب فیزیکی، متخصص گوارش، رادیولوژیست و …از ۱۳ تا ۲۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ برگزار گردید.