برگزاری سمینار ستون فقرات و مبحث فیزیوتراپی در بارداری در ۴ و ۵ دی ماه ۱۳۹۸