برگزاری دوره آموزشی جامع فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن در تابستان ۱۴۰۰

مرکز آموزش مهارتهای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران با مشارکت دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران(قطب علمی آموزشی فیزیوتراپی کشور) دوره آموزشی جامع فیزیوتراپی در اختلالات عملکردی کف لگن( بصورت تئوری مجازی و عملی حضوری)با تدریس اساتید فیزیوتراپی ،متخصصین کولورکتال،اورولوژی،طب فیزیکی، زنان و زایمان، آناتومی،فیزیولوژی،گوارش، روانشناسی، رادیولوژیوی و … را در تیر ماه ۱۴۰۰ به مدت ۱۴ روز (شامل ۵ روز عملی)برگزار نمودند.