انتشار مباحثی پیرامون درمان درد دنبالچه ای توسط خانم دکتر فهیمه اوکاتی صادق در پایگاه خبرنگاران جوان واحد علوم پزشکی و سلامت در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹