مداخلات تخصصی فیزیوتراپی در درمان اختلالات جنسی موثر است

دردهای مزمن کف لگن در هر دو جنس، اختلالات نعوظ و زود انزالی در مردان و اختلال با نرسیدن به فاز ارگاسم در زنان با مداخلات تخصصی فیزیوتراپی در کف لگن قابل درمان است.

فیزیوتراپی بعنوان خط اول درمان در بسیاری از اختلالات کف لگن معرفی می شود. انتخاب درست بیمار و ارجاع بموقع از طرف پزشکان می تواند کمک بسیار مهمی به

حفظ بقا و پویایی یک رابطه زناشویی کند.