درمان ناباروری زنان و بهبود میزان بارداری IVF با تکنیک دستی فیزیوتراپی

درمان ناباروری زنان

هدف مطالعه :

برای ارزیابی اثربخشی درمان بافت نرم در (۱) تسهیل باروری طبیعی و (۲) بهبود باروری IVF در زنان با تاریخچه چسبندگی شکمی – لگنی.

۵۳ خانم نابارور در سن قبل از یائسگی به مدت ۱۰ الی ۲۰ ساعت درمان منوال تراپی را دریافت کردند. ۱۷ بیمار که شانس بارداری طبیعی را  داشتند در گروه باروری طبیعی و ۳۶ نفر در گروه IVF قرار گرفتند.

درمان به طور خاص برای رفع اختلالات بیومکانیکی لگن، ساکروم و کوکسیس و محدودیت بافت نرم و حرکت احشا به دلیل چسبندگی  که بر اندام های تولید مثل و ساختار مجاور تأثیر می گذارد، طراحی شده بود.

نتایج :

از ۱۴ بیماری که در دسته ی حاملگی طبیعی باقی مانده بودند ۱۰ نفر در طی یک سال باردار شده و ۹ نفر زایمان کامل داشتند. از میان این ۹ نفر ۳ نفر بارداری بعدی را نیز گزارش کردند که این نتیجه نشان دهنده اثرات طولانی مدت درمان می باشد.

از ۲۵ نفری که در گروه IVF باقی ماندند حاملگی در ۲۲ مورد دیده شد.