دردهای مزمن و قدیمی کف لگن با فیزیوتراپی قابل درمان است

وجود نقاط ماشه ای در عضلات عمقی کف لگن ،اسپاسم های بوجود آمده بدنبال جراحی های این ناحیه و یا تحریکات منفی عصبی در افراد می تواند از عوامل ایجاد و ماندگاری دردهای کف لگن باشد. در صورت عدم پیگیری و درمان این دردها  می تواند علایمی همچون یبوست، بی اختیاری های ادراری ، ضعف عضلات کف لگن و بی اختیاری های مدفوع و گاز را بدنبال داشته باشد.تمامی موارد ذکر شده با مراجعه به فیزیوتراپی های تخصصی کف لگن و پیگیری های پزشکی توسط متخصصین زنان و کولورکتال ها و اورولوژیست ها قابل درمان است.