تاثیر تمرین درمانی عضلات کف لگن

تمرین درمانی عضلات کف لگن

هدف از این مطالعه بررسی میزان تاثیر تمرین درمانی عضلات کف لگن بر عملکرد قسمت تحتانی دستگاه ادراری بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) می باشد.

۳۷ بیمار (۱۱ مرد و ۲۶ خانم)با تشخیص قطعی ام اس از بخش های سر پایی بیمارستان های ایرلند شمالی وارد مطالعه شدند.

افراد شرکت کننده در مطالعه به مدت ۹ هفته تحت تمرین درمانی همراه با بیوفیدبک درمانی (از نوع الکترو مایوگرافی)  قرار گرفتند.

معیارهای اندازه گیری شامل ارزیابی های دستی و بیوفیدبک الکترومایوگرافی عضلات کف لگن،تعداد موارد نشت ادرار ( به وسیله فرم های تخصصی که به بیمار داده شد)، میزان نشت ادرار (تست پد)، urofloumetery و پرسشنامه‌ های تخصصی و همچنین نمره دهی میزان رضایت از علایم توسط بیمار بود.

نتایج این مطالعه نشان دهنده بهبودی قدرت و استقامت عضلات کف لگن و کاهش علایم ادراری در بیماران مبتلا به ام اس به دنبال تمرین درمانی و بیوفیدبک درمانی بود.

نتیجه کلی این مطالعه بیانگر این مسئله است که برنامه ۹ هفته ای تمرین درمانی عضلات ناحیه کف لگن عملکرد این عضلات را بهبود بخشیده و علائم مرتبط با اختلال عملکرد  قسمت تحتانی دستگاه ادراری را کاهش و کیفیت زندگی این بیماران را افزایش  می دهد.