بررسی اثرات adaptive بیوفیدبک در درمان علائم یبوست

یبوست0

چکیده:

در مطالعات قبلی ازبیو فیدبک برای درمان یبوست استفاده شده است که نتایج حاکی از اثر بخشی آن در درمان علائم یبوست می یاشد. در این مطالعه از adaptive بیوفیدبک به جای fixed بیوفیدبک استفاده شد. منظورازadaptive تغییر پاراکترهای بیوفیدبک در طی جلسات درمانی می باشد .اما در fixed پارامترها ثابت هستند.

در این مطالعه بیماران  با adaptive بیوفیدبک در قالب دو گروه درمان intensive و non-intensive قرار  گرفتند. نتایج نشان داد که  در هر دو گروه؛ درمان موثر بوده است و علائم یبوست بهبود یافته اند . از طرفی بین دو گروه intensive و non-intensive تفاوتی دیده نشد و بهبودی در هر دو گروه مشابه بود.

برای دانلود نسخه اصلی مقاله از لینک زیر استفاده نمایید.