تماس با ما

آدرس:

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه مددکاران (نظام سابق)، دانشکده علوم توانبخشی

تلفن : 

 ۰۲۱-۲۲۲۲۸۰۵۱ داخلی: ۲۱۲