فیزیوتراپیست پریوش باقری حمیدی

آذربایجان شرقی

تلفن : 04133848685 - 09020075795

آدرس : تبریز، گلشهر، روبروی بیمارستان شهدا، ساختمان عمارت شمس، فیزیوتراپی دی

توضیحات :

فیزیوتراپیست پریوش باقری حمیدی