فیزیوتراپیست محمد عباسی

اصفهان

تلفن : 03136245004 - 03136258575

آدرس : اصفهان، خیابان صفه، بیمارستان الزهرا

اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، نبش بن بست 34، کلینیک نورون

توضیحات :

فیزیوتراپیست محمد عباسی