فیزیوتراپیست ماهان رستگار

مازندران

تلفن : ۴۲۲۱۶۲۳۹ - ۰۹۳۹۶۴۵۳۶۲۸

آدرس : قائمشهر، خیابان مدرس، جنب بانک انصار، ساختمان آمین ۲۹، طبقه پنجم، واحد ۴۰۴، فیزیوتراپی شمیم

توضیحات : mahan_rastgar@yahoo.com

فیزیوتراپیست ماهان رستگار