فیزیوتراپیست لیلا کریم پور

خوزستان

تلفن : 52629966 - 09370779822

آدرس : امیدیه، میدان نیروی انتظامی، مجتمع نگین شهر، طبقه 1، واحد 2، فیزیوتراپی نوین

توضیحات : شماره نظام پزشکی: ف 2028

فیزیوتراپیست لیلا کریم پور