فیزیوتراپیست فریبا عیوضی

تهران

تلفن : ۵۵۹۲۱۶۶۵

آدرس : شهرری خیابان ۲۴ متری رازی خیابان پیلغوش‌ پلاک ۴ فیزیوترای عیوضی

توضیحات : شماره نظام ۲۶۱۷

فیزیوتراپیست فریبا عیوضی