فیزیوتراپیست فاطمه رشیدی

خراسان رضوی

تلفن : 09377655300-05138800883

آدرس : مشهد. بلوار پیروزی. نبش پیروزی 31. جنب درمانگاه پیروزی. فیزیوتراپی یارسیان

توضیحات : .

فیزیوتراپیست فاطمه رشیدی