فیزیوتراپیست شقایق فکری راد

گیلان

01344546417

بندرانزلی، خیابان مطهری، روبروی اداره برق،داخل کوچه آزمایشگاه دکتر گیتی امیدواری، فیزیوتراپی کیان

Pelvic floor physiotherapist
با شش سال سابقه کار در زمینه فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن

فیزیوتراپیست شقایق فکری راد