فیزیوتراپیست رکسانا بزاز بهبهانی

تهران

۸۲۱۴۱۲۲۹

خیابان کریم خان، خیابان به آفرین، بخش طب فیزیکی و توانبخشی.

کارشناس ارشد فیزیوتراپی با ۱۰ سال سابقه درمان تخصصی بیماران مبتلا به اختلالات کف لگن
محل فعالیت: بخش طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر تهران.
ساعات پذیرش: خانم ها همه روزه ۷.۳۰ صبح الی ۱۲ظهر و آقایان از ساعت ۱۳.۳۰ الی ۱۶.

فیزیوتراپیست رکسانا بزاز بهبهانی