فیزیوتراپیست خالد رضایی

تهران

تلفن : 22228051 داخلی : 212

آدرس : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه مددکاران (نظام سابق)، دانشکده علوم توانبخشی، کلینیک فیزیوتراپی اختلالات کف لگن.

توضیحات : دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست خالد رضایی