فیزیوتراپیست آزاده مطلبی

خراسان رضوی

تلفن : 09155125774

آدرس : مشهد، خیابان کوهسنگی بین کوهسنگی 3/1 و 5، جنب داروخانه دکتر جعفری، فیزیوتراپی موعود

توضیحات : ایمیل azade.matlabi@yahoo.com

فیزیوتراپیست آزاده مطلبی