فیزیوتراپیست علی اصغر فرید روحانی

تهران

تلفن : 09126184306 - 88326409

آدرس : تهران خيابان قايم مقام فراهاني پايين تر از مطهري كوچه بيست و چهارم پلاك يك ساختمان ايران ما واحد نه فيزيو تراپي موج

توضیحات : شماره نظام پزشكي: ف- ١١٢٠

فیزیوتراپیست علی اصغر فرید روحانی