دکتر جواد صراف زاده

تهران

تلفن : 22228051 داخلی : 212

آدرس : تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، کوچه مددکاران (نظام سابق)، دانشکده علوم توانبخشی.

توضیحات : دکترای تخصصی فیزیوتراپی، عضو هیات علمی و مدیر گروه آموزشی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

دکتر جواد صراف زاده