برگزاری دو کارگاه آموزشی ویژه فیزیوتراپیست ها

Manipulation Techniques for Pelvic Viscera and Sexual Dysfunction
and
Physiotherapy in child bearing period: Assessment, Diagnosis, Management and Prevention

فیزیوتراپی اختلالات عملکردی کف لگن

این وب سایت با هدف اطلاع رسانی جمعی به آحاد جامعه و متخصصین، پیرامون فیزیوتراپی اختلالات عملکردی کف لگن کار خود را آغاز نموده است.

برگزاری ششمین دوره آموزشی تکمیلی و مدون چند جنبه ای فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن

دعوت به همکاری

از اساتید و صاحب نظران در حوزه فیزیوتراپی در اختلالات کف لگن که علاقه مند به همکاری می باشند تقاضا می شود، رزومه و درخواست کتبی خود را از قسمت «تماس با ما» ارسال نمایند.

Arrow
Arrow
Slider

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

شرایط بهداشتی کلینیک از الزامات است شرایط بهداشتی کلینیک از الزامات استشرایط بهداشتی کلینیک از الزامات است شرایط بهداشتی کلینیک از الزامات استشرایط بهداشتی کلینیک از الزامات است شرایط بهداشتی کلینیک از الزامات استشرایط بهداشتی کلینیک از الزامات است شرایط بهداشتی کلینیک از الزامات استشرایط بهداشتی کلینیک از الزامات است شرایط بهداشتی کلینیک از الزامات استشرایط بهداشتی کلینیک از الزامات است شرایط بهداشتی کلینیک از الزامات استشرایط بهداشتی کلینیک از الزامات است شرایط بهداشتی کلینیک از الزامات استشرایط بهداشتی کلینیک از الزامات است شرایط بهداشتی کلینیک از الزامات است

۴۳۵۳۴۵۳۴

۳۴۵۳۴۵۳۴۵۳۴